خدمات بالانس:

شرکت PRGدارای تجربه و آمادگی ارائه طیف گسترده ای از خدمات بالانس و آنالیز ارتعاشات در محل و یا کارگاهی (اعم از دینامیک یا استاتیک)، در داخل و خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران را دارد.

دسته های خدمات

بالانس کارگاهی

بالانس در محل

آنالیز ارتعاشات و پایش وضعیت

کالیبراسیون و تعمیر و بهینه سازی

مشاوره و آموزش

رفع خمش روتر