مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش با شرکت دانش بنیان پارس رهاوردان غرب

PRG در راستای پشتیبانی و ارتقاء دانش فنی مشتریان ارزشمند خود آماده ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای می­باشد