محصولات

دستگاه بالانس افقی: مدل HTHB4T

دستگاه بالانس افقی: مدل HPHB50

دستگاه بالانس افقی: مدل HCSB500

دستگاه بالانس افقی: مدل HTHB4T

این دستگاه بعلت وزن سبک و تحمل وزن بالا مناسب بالانس انواع ژنراتور، توربین، غلطک، فن و ... با دقت بالاست و قابلیت نصب و بهره برداری سریع را دارد.

ادامه...

دستگاه بالانس افقی: مدل HPHB50

این دستگاه مناسب بالانس انواع روتورهای نیمه سبک با دقت و سرعت بالا در خط تولید است.

ادامه...

دستگاه بالانس افقی: مدل HCSB500

این دستگاه مناسب بالانس انواع روتورهای نیمه سنگین در کارگاه­های تعمیراتی با دقت بالا است.

ادامه...

دستگاه بالانس افقی: مدل HPHB4T

این دستگاه مناسب بالانس انواع روتورهای سنگین و Over hang با دقت بالا برای بکارگیر در کارگاه­های تعمیراتی و اورهال انواع توربین، کمپرسور، غلطک و ... است.