محصولات

دستگاه جایرو بالانس: مدل HCHB50

دستگاه جایرو بالانس: مدل HTSB10

دستگاه جایرو بالانس: مدل HTSB5

دستگاه جایرو بالانس: مدل HCHB50

این دستگاه مناسب بالانس دقیق انواع روتورهای سبک همانند آرمیچر، فولی و ... در خط تولید است.

ادامه...

دستگاه جایرو بالانس: مدل HTSB10
این دستگاه مناسب بالانس قطعات سبک با دقت بسیار بالا به همراه نصب سریع و تنظیمات آسان است که برای بالانس انواع کولینگ توربین، ایمپلر و توربین بادورهای بسیار بالا کاربرد دارد.

ادامه...

دستگاه جایرو بالانس: مدل HTSB5
این دستگاه مناسب بالانس بسیار دقیق انواع روتورهای دور بالا و سبک ما نند ژیروسکوپ­ها است.

ادامه...