پیشرو در طراحی و ساخت دستگاههای بالانس صنعتی

تولید دستگاه بالانس:
پیشرفت روز افزون روتورها و افزایش سرعت چرخش آنها در تجهیزات صنعتی، نیازمند استفاده از ماشین های بالانس دقیق با بهره گیری از آخرین تکنولوژی بالانس می باشد که تقریبا در همه صنایع کاربرد دارد مانند: نفت و گاز، خودرو سازی، معدن، سیمان، هوایی، کاغذ و چاپ، کارخانه های ماشین سازی، سرامیک سازی، پمپ سازی و تهویه، موتورهای الکتریکی، ابزارهای دقیق پزشکی، صنایع عمومی و ...
PRGقادر به طراحی و ساخت ماشین های بالانس (اتوماتیک و دستی) برای انواع روتورها است. دستگاه های بالانس دینامیکی و استاتیکی این شرکت با تعیین میزان نابالانسی روتورها، امکان بالانس دقیق آنها را فراهم می کند.
PRG انواع ماشین های بالانس زیر را تولید می کند:
  • ماشین های بالانس اققی؛
  • ماشین های بالانس عمودی؛
  • ماشین های بالانس سفارشی برای موارد خاص.

سنسور: مدل P-44

سنسور: مدل P-77

نمایشگر دنا

دستگاه بالانس افقی: مدل HPHB4T

دستگاه بالانس افقی: مدل HCSB500

دستگاه بالانس افقی: مدل HPHB50

دستگاه بالانس افقی: مدل HTHB4T

دستگاه بالانس افقی برای گاردن: مدل HCGU3

دستگاه بالانس افقی برای گاردن: مدل HPGU3

دستگاه جایرو بالانس: مدل HTSB5

دستگاه جایرو بالانس: مدل HTSB10

دستگاه جایرو بالانس: مدل HCHB50

دستگاه بالانس عمودی: مدل VS300

دستگاه بالانس عمودی: مدل VSB10

دستگاه بالانس عمودی اتوماتیک: مدل VSCNV15