خدمات بالانس کارگاهی

برای کیفیت بهتر بالانس روتورهای خود را به ما بسپارید.

شرکت پارس رهآوردان غرب (PRG) با انجام بيش از 1000 پروژ "بالانس انواع روتور" در سایت مرکزی شرکت تحت استانداردهای بین المللی، به عنوان اولين شرکت در حوزه بالانس کارگاهی شناخته شده است.

در سایت مرکزی شرکت ماشین­ها و فیکسچرهای متنوع بالانس و مناسب برای انواع روتور وجود دارد. متخصصین این شرکت PRG  روتورها را با مشخصات و دقت مورد نظرمشتری بالانس کرده و به همراه گزارش بالانس طبق استاندارهای پروتکل بالانس تحویل خواهند داد.

وجود طیف وسیع از ماشین­های بالانس در سایت شرکت، توانایی بالانس روتورها از 20 گرم تا 40 تن و تا طول 12 متر میسر کرده است. بنابراین بکارگیری ماشین­های متنوع بالانس افقی و عمودی با ظرفیت­های متنوع در سایت شرکت، امکان برآورده کردن انواع نیازهای مشتریان با شرایط زیر را فراهم کرده است:

  • وقتی سرمایه­گذاری در تهیه دستگاه بالانس برای مشتری توجیه اقتصادی ندارد؛
  • وقتی دستگاه مناسب بالانس در اختیار مشتری نیست؛
  • وقتی همه دستگاه های ماشین بالانس مشتری در فرایند تولید اشغال هستند؛
  • وقتی که مشتری نیازمند تجربه و ماشینهای بالانس با تکنولوژی جدید است؛
  • وقتی که روتور مشتری مشکل غیر معمول دارد؛
  • وقتی که مشتری قادر به کسب دقت مناسب بالانس در روتور خود نیست.