مقاله

مقالات PRG

خدمات بالانس در محل

برای کاهش هزینه ها و زمان تعطیلی خط تولید شما، خدمات بالانس در محل این شرکت با استانداردهای بین المللی را پیشنهاد می کنیم

بالانس در محل در زمانهای بهره برداری و در صورتیکه دسترسی به روتور میسر و سایر شرایط ایمنی مهیا باشد راه بسیار مناسبی جهت رفع نابالانسی میباشد. با توجه به فشردگی شرایط کار و عدم امکان خاموشی مجموعه ها  و افزایش زمان و هزینه جداسازی و مونتاز واتقال روتور به سایت مرکزی شرکت، مزایای بالانس در محل برای هیچکس پوشیده نیست.

یک ازمهمترین مزیت­های بالانس در محل کاهش ریسک و خطر صدمه دیدن روتور در هنگام خارج کردن روتور از دستگاه اصلی، حمل و نقل و نصب مجدد آن است. بعلاوه با کاهش زمان بالانس روتور هزینه­های تعطیلی خط تولید نسبت به زمانی که روتور برای بالانس کارگاهی ارسال می شود بسیار کاهش می یابد.

برگشت به عقب