مقاله

مقالات PRG

خدمات بالانس

با خاطری آسوده خدمات بالانس روتورهای خود را به ما بسپارید

بالانس صنعتی قطعات دوار جهت جلوگیری و مهار ارتعاشات با استفاده از تجهیزات بالانس امریست مهم و ضروری که با توجه به نیاز هر مجموعه که دارای قطعات صنعتی دوار می باشند قابل استفاده می باشد. با توجه به اينكه ماشينها و موتورها امروزه داراي سرعت دوراني بسيار زيادي بوده و روز به روز نيز سرعت شان افزايش مي يابد.، لازم است كليه قسمتهايي كه داراي حركت دوراني هستند تا حد امكان ،‌ كاملاً بالانس شوند .

برگشت به عقب